Öppna Förskolan

Historia

I Tallinn finns många svenskspråkiga familjer bosatta som har barn under eller i skolåldern som behöver träffas, umgås och leka på svenska. För att det har saknats ett centrum för de svenskspråkiga i Tallinn, i motsats till t.ex. finska barn, blev den naturliga platsen för sådant arbete S:t Mikaelskyrkan i Tallinn.

Hösten 1999 startades på privat initiativ av svenska familjer en sång- och lektimme för barn i förskoleåldern. Till en början var de flesta barn som deltog enspråkigt svenska, under tiden har fler och fler barn kommit från tvåspråkiga estniska och svenska familjer. Det började med sång- och lektimmar i ett privat hem varje måndag eftermiddag. Barnen pysslade och lekte samt fick ett mellanmål för självkostnadspris. De vuxna fick samtidigt tillfälle att umgås på svenska.

Under vintern 2001-2002 flyttade sång- och lektimmen till svenska S:t Mikaelskyrkans församlingslokaler på Rüütli (Riddaregatan) i gamla stan i Tallinn. I källarvåningen fanns lämpliga utrymmen för inrättande av en permanent barnverksamhet.

Verksamhet idag

Det primära med verksamheten är just att ge både barn och vuxna möjlighet att under avslappnade former få träffas och umgås på det svenska språket.

Öppen Förskola fungerar just så, att för vuxna hemma med sina barn skall få möjlighet att träffa andra vuxna och att barnen, som inte går på skola eller dagis, skall få möjlighet att träffa andra barn.

Kontaktperson
Yvonne Leipalu
Tel. +372 50 25 865
e-post yvonne.leipalu@gmail.com