Annetused

Kiriku ja koguduse tegevus on paljugi saanud võimalikuks tänu erinevatele annetustele. Kui Teil on võimalik ja soovi meie tegevust toetada, oleme väga tänulikud, kui kannate oma annetuse alljärgnevale koguduse pangakontole:

Eestisisesed maksed
Konto omanik: EELK Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus
Konto IBAN: EE241010022010024002

Rahvusvahelised maksed
Konto omanik: EELK Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus
IBAN: EE781010022038377003
SWIFT: EEUHEE2X
Pank: SEB Pank
Panga aadress: Tornimäe 2 Tallinn, Estonia

Koguduse liikmetele

Liikmeannetusi saab endiselt maksta koguduse kantselei sekretärile või ülalmainitud koguduse pangakontole SEB Pangas. Kui maksab keegi teine, siis palume selgitusse kirjutada inimese nimi, kelle eest tasutakse.

Tulude deklareerimisel tagastab Tolli-ja Maksuamet tulumaksu tasutud annetuste pealt, mis ületavad 10 eurot, kui annetaja isikukoodi alusel selleks soovi avaldab.

Seoses kartoteegi korrastamisega palume koguduseliikmetel, kel on muutunud elukoht, telefoninumber või e-posti aadress, teavitada sellest koguduse kantseleid e-posti aadressile rootsi-mihkli@eelk.ee

Suur tänu Sulle, kes Sa oled oma annetusega meie kirikut toetanud!