Konferenslokaler

Svenska S:t Mikaelsförsamlingen erbjuder lokaler för sammanträde och samvaro.

Valvkällare (25 sittplatser)

Konferensrum (20 platser)

TV, DVD, VHS, Wi-Fi

Sankt Olovssalen (130 kvm)

Närmare information från församlingskansliet, tel +372-6441938.