Museum

Estlandssvenskarnas kyrkomuseum

Allmän information

Estlandssvenskarnas kyrkomuseum ligger i kyrkbyggnadens källarvåning vars ombyggnad till museet började i april 2006.

I museet exponeras det estlandssvenska kyrko- och vardagslivet. Tillvidare exponeras som permanent utställning den sk kyrkoskatten som tillhörde S:t Mikaelskyrkan och Ormsö kyrka men som bevarades efter Andra världskriget i Sverige. Nu är det möjligt att för första gången efter ett halvtsekel se den igen.

Museets andra lokal, S:t Olaisalen används för tillfälliga utställningar. Där kan även anordnas samkväm och konserter för upp till 100 personer. Det lilla konferensrummet (för upp till 20 deltagare) väntar på sina användare.

Museets lokaler invigdes den 14 oktober 2006, se närmare om detta på bilder.

Utställningen öppnades den 23 juli 1007.

Utställningar

Museet är öppet för besökare enligt överenskommelse. Kontakta gärna kyrkans kansli, tel. 372-6441938.