Orgel

Om orglar i S:t Mikaelskyrkan

Kyrkans nuvarande orgel är den tredje i ordningen. Den äldsta orgeln (Johann Andreas Stein, 1813) som sedan 1800-talets andra hälft befinner sig i Käsmu kyrka i Virumaa, kan innehålla detaljer som är äldsta i Baltikum.

Före Andra världskriget användes i kyrkan orgeln av orgelmästaren Carl Tanton (byggd förmodligen vid 1800-talets mitt) som på 1940-talet demonterades efter att församlingen förbjudits av de sovjetiska ockupationsmyndigheterna. Orgelns pipor användes vid renovering av flera andra orglar, bl a orgeln i teatern ”Estonia” som förstordes under Andra världskriget.

Den nuvarande orgeln är tillverkad på 1950-talet i bolaget Åckermann & Lund i Sverige.

Orgeln skänktes till kyrkan år 2000 av Täby församling i Stockholm, renoveringen bekostades av Stockholms stift och Huddinge kyrkliga samfällighet.

Under renovering som genomfördes av det estniska bolaget Kriisa Oreliehitus tillades orgeln Trompet 8. Orgeln har använts vid inspelningar av flera konserter.

Tekniska uppgifter: Orgeln är mekanisk och har 2 manualer och 21 registrar.

Orgelns disposition:

I ManuaalII ManuaalPedaal
Principal 8′Salicional 8′Subbass 16′
Rörflöjt 8′Gedackt 8′Fagott 16′
Oktava 4′Koppelflöjt 4′Oktavbas 8′
Ged. flöjt 4′Principal 2′Ged. = pommer 4′
Salicet 4′Gemshorm 1′Nachthorn 2′
Waldflöjt 2′Sesquialtera 2 ch.I/p
Mixtur 4-5 ch.Krummhorn 8′II/p
Dulcian 16′Tremulant
Trompete 8′Sw II man
II/I