Vårmarknad den 14 maj 2022 kl 11-14

Vi stöttar svenskar från Dagö i Ukraina. Kom, se och delta!